Jesteśmy potomkami

 

Karol Fryderyk Duckert

1764 – 1834

 

Rodzina była właścicielem

 

Pałac pod Czterema Wiatrami (Pałac Teppera - Dückerta)

Warszawa, Polska

 

Szukamy informacji o rodzinie, w przeszłości iw teraźniejszości.

 

Dziękujemy za, jeśli możesz pomóc.

 

duckert armoiries fond blancredred

 

 

VarsaviaPalazzo4Ventired

We are the descendants of

 

Karol Fryderyk Duckert

1764 – 1834

 

The family was the owner of the

Palace of the Four Winds
(Tepper – Duckert Palace)

Warsaw - Poland

 

We are looking for informations about the family, in the past and in the present.

 

Thank you for writing if you can help.

 

 

 

 

kontakt@duckert.pl